Lithuanian: Learn how to pronounce in Lithuanian (from titras to nuodugnus)

Language: Lithuanian [Lietuvių] Back to Lithuanian

Categories in Lithuanian [lt]

apranga ar avalynė ir aksesuarai astronomija.(etno)kosmologija i.kosmonautika etninė grupė a. tauta a. rasė fauna:gyvūnija f. fauna:gyvūnija m. flora a.daržininkystė a.sodininkystė a.bitininkystė f. flora a.daržininkystė a.sodininkystė a.bitininkystė m. gamta ir ekologija (sąvoka a. frazė) gamta. iškasena a. cheminis elementas a.kt.medžiaga kalba i.leksika (žodžiai i.frazės įv.temomis) kalba ir kalb. mokslas (asmenavimas a.linksniavimas a.kt.) kalbos dalis (būdvardis b.) kalbos dalis (būdvardis f.) kalbos dalis (būdvardis m.) kalbos dalis (daiktavardis f. [mžb.]) kalbos dalis (daiktavardis f.) kalbos dalis (daiktavardis m. [mžb.]) kalbos dalis (daiktavardis m.) kalbos dalis (dalyvis b. [nvkm.]) kalbos dalis (dalyvis m. [nvkm.]) kalbos dalis (dalyvis m. [vkm.]) kalbos dalis (prieveiksmis) kalbos dalis (veiksmažodis [bsm. l.]) kalbos dalis (veiksmažodis [liepiam. nuosaka]) kalbos dalis (veiksmažodis) kalbos dalis (veiksmažodžio bendratis [sangr.]) kalbos dalis (veiksmažodžio bendratis) maistas ar gėrimai ir kulinarija medžiaga ir medžiagotyra muzika a. muzikos instrumentas profesija a. pareigos a. veikla sąvoka (anatomija) sąvoka (biomedicinos m.) sąvoka (buities technika a. reikmenys) sąvoka (būstas a.kt.statinys a.jo priklausiniai i.aplinka) sąvoka (darbo ar gamybos reikmenys) sąvoka (fiziniai a. gamtos m.) sąvoka (humanitariniai ir socialiniai m.) sąvoka (įv. mokslų a. išsilavinimo) sąvoka (įv. sričių) sąvoka (kalba ir kalbos mokslas) sąvoka (kalendorinė a. laiko) sąvoka (karo mokslas ir technologija) sąvoka (maistas a. mityba) sąvoka (menai a. literatūra) sąvoka (meteorolog. ar kt. gamtos reiškinys) sąvoka (relig a. tradic. šventės-apeigos-ritualai) sąvoka (religija) sąvoka (šeima bei giminė) sąvoka (sportas ar žaidimai ir komandos) sąvoka (technologijos m.) sąvoka (valdymas ir administravimas a. formalumai) sąvoka (verslas a. komercija) sąvoka (žemdirbystė a. gyvulininkystė) sąvoka a. frazė (darbas) sąvoka a. frazė (sveikata a. higiena) studijos a. mokslas a. ugdymas teisėtvarka a. kriminalistika ir nusikaltimai tradicijos (baltų religija-etnoksmlg.-ritualai-papr. i.kt.) tradicijos (etn.papročiai-burtai-rateliai-i.kt.) tradicijos (krikšč. religija-ritualai-papročiai i.kt.) transportas ir keliai ar kelionės valiuta a. pinigai a. finansai vardai.asmenvardis f. (vardas) vardai.asmenvardis m. (pavardė) vardai.asmenvardis m. (vardas) vardai.vietovardis m. (miestas) vardai.vietovardis m. (sostinė) žmonės m. (politika) žmonės m. (sportas)