Venetian: Learn how to pronounce in Venetian (from mus-cià to pułoverìn)

Language: Venetian [Vèneto] Back to Venetian