Venetian: Learn how to pronounce in Venetian (from ... nó ti sà quéło che łi porta! to spento su)

Language: Venetian [Vèneto] Back to Venetian