Venetian: Learn how to pronounce in Venetian (from caorlina to cìcia)

Language: Venetian [Vèneto] Back to Venetian