Kabardian pending pronunciation words (from гуащэщӏыӏу to кхъуакӏэщӏырыпщ)

Language: Kabardian [Адыгэбзэ] Back to Kabardian