Vietnamese pending pronunciation words (from đáng thương to nóng bức)

Language: Vietnamese [Tiếng Việt] Back to Vietnamese

73 pending pronunciation words. Back to Vietnamese [Tiếng Việt]